A Vitézi Rend


vitéz nagybányai Horthy Miklós alapító Főkapitány.

Mottó: „…csak egy történelmi Vitézi Rend létezik, melyet vitéz József Árpád kir.
hg. felesküdött  Főkapitány vezetése alatt működik, és a Lovagrendek Nemzetközi
Állandó Bizottsága (ICOC) által elismert és bejegyzett Rend.  
Más vitézi csoportosulások teljesen a Rendtől függetlenül végzik saját maguk által
megszabott feladataikat.   
A történelmi Vitézi Rend nem vállal felelősséget ilyen csoportosulások bármifajta
megnyilatkozásainak következményeiért… Hogy a vitézi hírnév leértékelődését
elkerüljük, baráti jobbot kìvànnak nyújtani más vitézi csoportosulások felé…
Célunk a vitézi egység helyreállítása, anélkül, hogy bárkit is szerzett vagy
elképzelt jogaiban megsértenénk.  
         
MCMLX

             


COMMISSION INTERNATIONALE PERMANENTE
D'ETUDES DES ORDERS DE CHEVALERIE
INTERNATIONAL COMMISSION
FOR ORDERS OF CHIVAL
THE PRESIDENT

                                                                 Bologna, 22nd April 2004

        VITÉZI REND (THE KNIGHTLY ORDER OF VITÉZ)                         
STATEMENT
The only valid Vitézi Rend (The Knightly Order of Vitéz) and therefore duly
included  in the Register of Orders of Chivalry, edited by the International  
Commision for  Orders of Chivalry amongst other institutions of a chivalric
charecter  (successors  of chivalric institutions originally founded under the
authority of a State) is that which has its headquarters in Avenida General
Carmona 3, P 2765 Estoril (Portugal) and is presided by its Head, H.I. & R.H.
Archduke József Árpád von Habsburg, Palatine of Hungary, who, by being Head
of the said Vitézi Rend, guaratees the seriousness and utmost consideration of the
Order.
International Commision for Orders of Chivalry does not recognise any other
organisation which purports to have any connection with the Vitézi Rend or uses
the  name Vitézi Rend.


                                                    Pier Felice degli Ubert
                                          Via Raltisti. 3. - 40125 Bologna (Italia)

The Hungarian version - Magyar fordítás.
„Nyilatkozat: Az egyetlen érvényes és ennek folytán a Lovagrendek Nemzetközi
Bizottsága által vezetett Lovagrendek Nyilvántartásában szabályszerűen felvett
Vitézi Rend a többi lovagrend jellegű intézmény (az eredetileg    állami
fennhatóság által alapított lovagrendi intézmények jogutódai) között az, amelynek
székhelye   az Avenida General Carmona 3,p 2765 Estoril (Portugália) cím alatt
van, és amelynek elnöke H.I. és R.H. Habsburg József Árpád főherceg, magyar
királyi herceg, aki ez említett Vitézi Rend vezetőjeként       garantálja a Rend
komolyságát és tekintélyét. A Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága semmilyen más
szervezetet nem ismer el, amely állítása szerint a Vitézi Rendel bármilyen
kapcsolatban van, vagy amely a Vitézi Rend nevét használja.
Pier Felice degli Uberti s.k.
A Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága Elnöke
Bologna, 2004.április 22.”  
**VITÉZI REND**
**
KNIGHTLY ORDER OF VITÉZ**